Pojišťovny

Máme smlouvu s následujícími pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR